GDPR den nya personuppgiftslagen för en tryggare hantering av dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. 25 maj träder den nya EU-förordningen i kraft som ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL. Det innebär att vi vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. Vi kommer att följa MRFs uppförandekod avseende behandling av personuppgifter för deras medlemsföretag. Länk till den finns här:

http://blanketter.mrf.se/MRFGar/formular/MRF/pdf/Uppf%C3%B6randekod%20personuppgifter%20MRF-f%C3%B6retag180426.pdf